×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1399/05/07 - 08:09
  • بازدید : 63
  • تعداد بازدیدکننده : 3
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
واحد ثبت بیماری ها:

برگزاری جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت بیماران تحت درمان اورولوژی ترمیمی- مرکز تحقیقات سلامت مردان- بیمارستان شهدای تجریش

در روز شنبه مورخ 04/05/1399 جلسه ای با محوریت راه اندازی برنامه ثبت بیماران تحت درمان اورولوژی ترمیمی در مرکز تحقیقات سلامت مردان بیمارستان شهدای تجریش برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر اعتماد مسئول ثبت بیماری های دانشگاه، جناب آقای دکتر حسینی مسئول اصلی برنامه ثبت و کارشناسان مربوطه حضور داشتند.

در روز شنبه مورخ 04/05/1399 جلسه ای با محوریت راه اندازی برنامه ثبت بیماران تحت درمان اورولوژی ترمیمی در مرکز تحقیقات سلامت مردان بیمارستان شهدای تجریش برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر اعتماد مسئول ثبت بیماری های دانشگاه، جناب آقای دکتر حسینی مسئول اصلی برنامه ثبت و کارشناسان مربوطه حضور داشتند.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر حسینی توضیحاتی پیرامون برنامه ثبت مذکور ارائه دادند و به مرجع بودن این بیمارستان در خصوص این بیماران اشاره کردند. اطلاعات 2055 بیمار در حال حاضر موجود می باشد و پیگیری های منظم صورت می گیرد. اطلاعات تمامی بیماران در فایل اکسل موجود بود و دفتر ثبت اطلاعات و تعدادی پرونده بیمار جهت بررسی در اختیار آقای دکتر اعتماد قرار گرفت.

جناب اقای دکتر اعتماد ضمن ابراز خشنودی از راه اندازی این ثبت در دانشگاه، جهت ارتقاء این برنامه پیشنهاداتی ارائه دادند. با توجه به اینکه جناب آقای دکتر حسینی رئیس انجمن ارولوژی آسیا می باشند و همچنین مرکز سلامت مردان تفاهم نامه هایی با سایر مراکز در آسیا، ایتالیا و مراکز دیگر دارد، پیشنهاد شد بین المللی شدن این ثبت در دستور کار قرار گیرد. توصیه شد به منظور جلوگیری از دوباره کاری و کاهش خطا، اطلاعات  بیمار و شرح عمل در همان ابتدا در فرم کاغذی و یا سامانه وارد شوند. همجنین ایشان به اهمیت وجود کمیته کنترل کیفی به منظور ارزیابی برنامه ثبت و لزوم انتشار نتایج حاصل از برنامه اشاره کردند. پیرو صحبت های انجام شد بنا شد هماهنگی ها در خصوص اتصال به سامانه HISبیمارستانی صورت گیرد و برگزاری جلسات کمیته راهبردی دو بار در سال در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه اولین جلسه کمیته راهبردی ثبت با حضور مسئول اصلی ثبت، مدیر اجرایی، اعضای کمیته راهبردی و جناب آقای دکتر اعتماد به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر حسینی توضیحاتی پیرامون برنامه ثبت مذکور ارائه نمودند. همچنین رئوس مطالب گفته شده در جلسه ابتدایی با آقای دکتر اعتماد را با سایر اعضا به اشتراک گذاشتند. پس از آن جناب آقای دکتر اعتماد به موضوعاتی همچون وجود کمیته کنترل کیفی در شهرهای همکار، پیگیری بیماران، پیشنهاد اتصال مطب ها در طرح به منظور از دست نرفتن بیماران و لزوم وجود دوره های آموزشی برای افراد دخیل در برنامه ثبت اشاره کردند.

سپس در انتها جلسه ای با جناب آقای دکتر خوشنود، رئیس بیمارستان شهدای تجریش، برگزار گردید و ایشان ضمن ابراز حمایت از برنامه ثبت مذکور و اختصاص نیروی انسانی و فضای فیزیکی، به لزوم وجود زیرساخت های قوی در بخش ITبیمارستان اشاره نمودند.

  • گروه خبری : اخبار عمومی
  • گروه خبری : 94765
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست