×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1400/03/18 - 13:45
  • بازدید : 14
  • تعداد بازدیدکننده : 14
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
واحد ثبت بیماری ها:

برگزاری جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت گلوکوم- پژوهشکده چشم

در روز شنبه مورخ 1400/03/08 جلسه ای با محوریت راه اندازی برنامه ثبت گلوکوم در پژوهشکده چشم برگزار گردید.

در روز شنبه مورخ 1400/03/08 جلسه ای با محوریت راه اندازی برنامه ثبت گلوکوم در پژوهشکده چشم برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر جوادی رئیس پژوهشکده، خانم دکتر دوزنده مسئول اصلی برنامه ثبت، و سایر اعضای کمیته راهبردی از جمله آقای دکتر احمدیه، آقای دکتر محمدربیع، آقای دکتر یزدانی، خانم دکتر صافی، خانم دکتر صباغی و آقای دکتر اعتماد مسئول ثبت بیماری های دانشگاه، حضور داشتند.

در این جلسه توضیحاتی پیرامون برنامه ثبت مذکور ارائه شد و برنامه اجرایی ثبت مورد تایید قرار گرفت.

  • گروه خبری : اخبار عمومی
  • گروه خبری : 105283
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست