×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1400/03/18 - 13:43
  • بازدید : 18
  • تعداد بازدیدکننده : 18
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
واحد ثبت بیماری ها:

جلسه تیم کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری

روز سه شنبه 4 خرداد جلسه ای با حضور تیم کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری در تالار پژوهش معاونت تحقیقات برگزار گردید.

روز سه شنبه 4 خرداد جلسه ای با حضور تیم کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری در تالار پژوهش معاونت تحقیقات برگزار گردید.

خانم دکتر برزین (مسئول اصلی ثبت جراحی چاقی)، مدیریت تیم را برعهده داشته و سایر اعضای حاضر در جلسه خانم دکتر نعمت الهی، خانم دکتر کامفر، خانم دکتر صباغی، خانم معینی، خانم هاتفی، خانم فلاح، آقای دکتر اعتماد مسئول ثبت بیماری های دانشگاه و آقای حاجیپور بودند.

در این جلسه پیرامون طراحی اهداف، چک لیست و نحوه اجرای کنترل کیفی برنامه های ثبت دانشگاه در سال جاری بحث و تبادل نظر شد.

  • گروه خبری : اخبار عمومی
  • گروه خبری : 105282
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست