×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1399/06/19 - 08:50
  • بازدید : 113
  • تعداد بازدیدکننده : 35
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
واحد ثبت بیماری ها:

جلسه راه اندازی برنامه ثبت covid-19

در روز دوشنبه مورخ 1399/06/10 جلسه راه اندازی برنامه ثبت covid-19با حضور جناب آقای دکتر سیدمهدی مسئول اصلی برنامه ثبت، آقای دکتر ماهر معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران، خانم طلایی، آقای دکتر صفری و آقای دکتر اعتماد تشکیل گردید.

در روز دوشنبه مورخ 1399/06/10 جلسه راه اندازی برنامه ثبت covid-19با حضور جناب آقای دکتر سیدمهدی مسئول اصلی برنامه ثبت، آقای دکتر ماهر معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران، خانم طلایی، آقای دکتر صفری و آقای دکتر اعتماد تشکیل گردید.

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار عمومی
  • گروه خبری : 96214
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست