×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1399/03/21 - 09:28
  • بازدید : 62
  • تعداد بازدیدکننده : 11
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
واحد ثبت بیماری ها:

جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت اوتیسم- بیمارستان مفید- مرکز تحقیقات اعصاب کودکان

روز سه شنبه 13 خرداد اولین جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت اوتیسم با حضور مسئول اصلی، مدیراجرایی و اعضای کمیته راهبردی، جناب آقای دکتر اعتماد (مسئول ثبت بیماری های دانشگاه) و خانم فلاح (کارشناس ثبت بیماری های دانشگاه) تشکیل شد.

روز سه شنبه  13 خرداد اولین جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت اوتیسم با حضور مسئول اصلی، مدیراجرایی و اعضای کمیته راهبردی، جناب آقای دکتر اعتماد (مسئول ثبت بیماری های دانشگاه) و خانم فلاح (کارشناس ثبت بیماری های دانشگاه) تشکیل شد.

در ابتدا سرکار خانم دکتر کریم زاده، مسئول اصلی ثبت، توضیحاتی در خصوص ثبت اوتیسم ارائه دادند و به اهمیت اتیولوژی در این بیماری و ارتباط سایر بیماری ها با آن اشاره کردند. ایشان یکی از اهداف اصلی راه اندازی رجیستری ها را هدف دار بودن آن ها بیان کردند که این مسئله در رابطه با رجیستری حاضر بسیار قابل توجه است.

در ادامه جناب آقای دکتر اعتماد پیشنهاداتی در خصوص پروتکل اتصال مطب ها به برنامه حاضر، همکاری با دانشکده بهزیستی و توانبخشی، سازمان بهزیستی، بیمارستان ها و یا سایر مراکز مرتبط، جلب حمایت دفتر سلامت خانواده و دفتر سلامت روان وزارت بهداشت و درمان و انعقاد تفاهم نامه با برنامه ثبت اوتیسم دانشگاه ایران ارائه دادند. همچنین به لزوم تهیه برنامه عملیاتی، بازبینی پرسشنامه و هدف گذاری برای همکاری با سایر دانشگاه ها اشاره کردند.

  • گروه خبری : اخبار عمومی
  • گروه خبری : 92966
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست