×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آموزش نرم افزار برنامه های ثبت بیماری
واحد ثبت بیماری ها:

کارگاه آموزش نرم افزار برنامه های ثبت بیماری

روزهای شنبه 5 و 12 تیر 1400 کارگاه آموزش نرم افزار ثبت بیماری ها با حضور کارشناسان برنامه های ثبت بیماری و تیم نرم افزاری شرکت ویستا در سالن سایت مرکزی دانشکده آموزش پزشکی برگزار گردید.

کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری-ثبت نورومتابولیک، ثبت موارد رژیم کتوژنیک و ثبت صرع مقاوم به درمان
واحد ثبت بیماری ها:

کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری-ثبت نورومتابولیک، ثبت موارد رژیم کتوژنیک و ثبت صرع مقاوم به درمان

در روز سه شنبه مورخ 1399/06/18 جلسه کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماران نورومتابولیک، ثبت موارد رژیم کتوژنیک و ثبت بیماران مبتلا به صرع مقاوم در کودکان ایران، در مرکز تحقیقات اعصاب کودکان بیمارستان مفید برگزار گردید.

جلسه راه اندازی برنامه ثبت covid-19
واحد ثبت بیماری ها:

جلسه راه اندازی برنامه ثبت covid-19

در روز دوشنبه مورخ 1399/06/10 جلسه راه اندازی برنامه ثبت covid-19با حضور جناب آقای دکتر سیدمهدی مسئول اصلی برنامه ثبت، آقای دکتر ماهر معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران، خانم طلایی، آقای دکتر صفری و آقای دکتر اعتماد تشکیل گردید.

کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری- برنامه ثبت جراحی چاقی و ثبت پارکینسون
واحد ثبت بیماری ها:

کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری- برنامه ثبت جراحی چاقی و ثبت پارکینسون

در روزهای شنبه مورخ 1399/05/25 و سه شنبه مورخ 1399/05/28 جلسات کنترل کیفی دو برنامه ثبت جراحی چاقی و ثبت پارکینسون با حضور مسئولین و کارشناسان برنامه ثبت و همچنین کارشناسان کنترل کیفی دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت بیماران تحت درمان اورولوژی ترمیمی- مرکز تحقیقات سلامت مردان- بیمارستان شهدای تجریش
واحد ثبت بیماری ها:

برگزاری جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت بیماران تحت درمان اورولوژی ترمیمی- مرکز تحقیقات سلامت مردان- بیمارستان شهدای تجریش

در روز شنبه مورخ 04/05/1399 جلسه ای با محوریت راه اندازی برنامه ثبت بیماران تحت درمان اورولوژی ترمیمی در مرکز تحقیقات سلامت مردان بیمارستان شهدای تجریش برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر اعتماد مسئول ثبت بیماری های دانشگاه، جناب آقای دکتر حسینی مسئول اصلی برنامه ثبت و کارشناسان مربوطه حضور داشتند.

جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت اوتیسم- بیمارستان مفید- مرکز تحقیقات اعصاب کودکان
واحد ثبت بیماری ها:

جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت اوتیسم- بیمارستان مفید- مرکز تحقیقات اعصاب کودکان

روز سه شنبه 13 خرداد اولین جلسه کمیته راهبردی برنامه ثبت اوتیسم با حضور مسئول اصلی، مدیراجرایی و اعضای کمیته راهبردی، جناب آقای دکتر اعتماد (مسئول ثبت بیماری های دانشگاه) و خانم فلاح (کارشناس ثبت بیماری های دانشگاه) تشکیل شد.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست