×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آموزش نرم افزار برنامه های ثبت بیماری
واحد ثبت بیماری ها:

کارگاه آموزش نرم افزار برنامه های ثبت بیماری

روزهای شنبه 5 و 12 تیر 1400 کارگاه آموزش نرم افزار ثبت بیماری ها با حضور کارشناسان برنامه های ثبت بیماری و تیم نرم افزاری شرکت ویستا در سالن سایت مرکزی دانشکده آموزش پزشکی برگزار گردید.

کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری-ثبت نورومتابولیک، ثبت موارد رژیم کتوژنیک و ثبت صرع مقاوم به درمان
واحد ثبت بیماری ها:

کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری-ثبت نورومتابولیک، ثبت موارد رژیم کتوژنیک و ثبت صرع مقاوم به درمان

در روز سه شنبه مورخ 1399/06/18 جلسه کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماران نورومتابولیک، ثبت موارد رژیم کتوژنیک و ثبت بیماران مبتلا به صرع مقاوم در کودکان ایران، در مرکز تحقیقات اعصاب کودکان بیمارستان مفید برگزار گردید.

جلسه راه اندازی برنامه ثبت covid-19
واحد ثبت بیماری ها:

جلسه راه اندازی برنامه ثبت covid-19

در روز دوشنبه مورخ 1399/06/10 جلسه راه اندازی برنامه ثبت covid-19با حضور جناب آقای دکتر سیدمهدی مسئول اصلی برنامه ثبت، آقای دکتر ماهر معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران، خانم طلایی، آقای دکتر صفری و آقای دکتر اعتماد تشکیل گردید.

کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری- برنامه ثبت جراحی چاقی و ثبت پارکینسون
واحد ثبت بیماری ها:

کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری- برنامه ثبت جراحی چاقی و ثبت پارکینسون

در روزهای شنبه مورخ 1399/05/25 و سه شنبه مورخ 1399/05/28 جلسات کنترل کیفی دو برنامه ثبت جراحی چاقی و ثبت پارکینسون با حضور مسئولین و کارشناسان برنامه ثبت و همچنین کارشناسان کنترل کیفی دانشگاه برگزار گردید.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست