×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :4
برگزاری کارگاه نظام ثبت بیماری ها در پژوهشکده سلامت کودکان بیمارستان مفید
واحد ثبت بیماری ها:

برگزاری کارگاه نظام ثبت بیماری ها در پژوهشکده سلامت کودکان بیمارستان مفید

کارگاه نظام ثبت بیماری ها با حضور رؤسای، اعضای هیئت علمی و کارشناسان مراکز و دکتر اعتماد مسئول واحد ثبت معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، در روز پنج شنبه مورخ 06/04/1398 در پژوهشکده سلامت کودکان بیمارستان مفید از ساعت 8 الی 12:25 برگزار گردید.

برگزاری جلسه ثبت بیماری ها در مرکز تحقیقات عفونی- دانشکده پزشکی
واحد ثبت بیماری ها:

برگزاری جلسه ثبت بیماری ها در مرکز تحقیقات عفونی- دانشکده پزشکی

جلسه ثبت بیماری ها با حضور جناب آقای دکتر عرشی معاون بهداشتی دانشگاه، دکتر یادگاری و دکتر گچکار از مرکز تحقیقات عفونی و دکتر اعتماد مسئول واحد ثبت معاونت تحقیقات و فن اوری دانشگاه در مرکز تحقیقات عفونی دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه پیرامون راه­ اندازی نظام های ثبت بیماری جدید در دانشگاه صحبت شد.

نشست معاونین تحقیقات و فناوری و آموزش با روسا و معاونین پژوهشکده ها
معاونت تحقیقات و فن آوری:

نشست معاونین تحقیقات و فناوری و آموزش با روسا و معاونین پژوهشکده ها

نشست فصلی پژوهشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور معاون تحقیقات و فن آوری، معاون آموزشی دانشگاه، رؤسا و معاونین پژوهشی پژوهشکده ها در تاریخ 2/4/98 در محل تالار پژوهش معاونت تحقیقات وفن آوری و با هدف هم اندیشی در خصوص بین المللی سازی پژوهشکده ها و راه اندازی کلان پروژه های منطقه ای و بین المللی برگزار گردید.

جلسه ثبت بیماری ها
واحد ثبت بیماری ها:

جلسه ثبت بیماری ها

در روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 جلسه ای با حضور مراکز مجری و متقاضی نظام ثبت بیماری ها در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست