×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/12/19 - 10:34
  • بازدید : 61
  • تعداد بازدیدکننده : 56
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
واحد ثبت بیماری ها:

پنجمین کارگروه سیاست گذاری نظام ثبت بیماریها

پنجمین جلسه کارگروه ثبت بیماری ها با حضور اعضای کارگروه در تاریخ 1402/12/08 در محل تالار تحقیقات معاونت تحقیقات وفن آوری برگزار گردید.

پنجمین جلسه کارگروه ثبت بیماری ها با حضور اعضای کارگروه در تاریخ 1402/12/8 در محل تالار تحقیقات معاونت تحقیقات وفن آوری برگزار گردید. در این جلسه در ابتدا دستور کار جلسه مطرح شد و جناب آقای دکتر اعتماد، مسئول پروژه های ثبت بیماری دانشگاه، گزارشی در مورد عملکرد برنامه های ثبت بیماری دانشگاه و دستاوردهای علمی و عملیاتی این برنامه ها  ارائه دادند. در ادامه پیشنهادات مربوط به حمایت از برنامه های ثبت جهت ارتقا کمی و کیفی آنها مطرح شد و به تصویب رسید. در این جلسه در مورد طرح داشبورد سازی و ایجاد زیرساخت هوش تجاری ارائه شده توسط شرکت ویستا نیز بحث و تبادل نظر شد. عناوین و کلیات برنامه های ثبت جدید توسط مسئولین اصلی برنامه ها از بیمارستان کودکان مفید، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم و مرکز تحقیقات علوم رفتاری  مطرح شدند و به تصویب رسیدند.

 

  • گروه خبری : اخبار عمومی
  • گروه خبری : 139837
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست