×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1400/04/28 - 07:28
  • بازدید : 182
  • تعداد بازدیدکننده : 181
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
واحد ثبت بیماری ها:

کارگاه آموزش نرم افزار برنامه های ثبت بیماری

روزهای شنبه 5 و 12 تیر 1400 کارگاه آموزش نرم افزار ثبت بیماری ها با حضور کارشناسان برنامه های ثبت بیماری و تیم نرم افزاری شرکت ویستا در سالن سایت مرکزی دانشکده آموزش پزشکی برگزار گردید.

روزهای شنبه 5 و 12 تیر 1400 کارگاه آموزش نرم افزار ثبت بیماری ها با حضور کارشناسان برنامه های ثبت بیماری و تیم نرم افزاری شرکت ویستا در سالن سایت مرکزی دانشکده آموزش پزشکی برگزار گردید.

آقای مهندس زکایی و آقای مهندس پژوهان مدرسین، و کارشناسان برنامه های ثبت مخاطبان این کارگاه بودند. در ابتدا توضیحات کلی در خصوص سامانه، امکانات آن و نحوه طراحی سوالات ارائه شد. در ادامه بعنوان کارعملی از هریک از شرکت کنندگان خواسته شد پروژه ای فرضی طراحی نموده و آموزش های فراگرفته شده را پیاده سازی نمایند.

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار عمومی
  • گروه خبری : 106475
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست