×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1399/06/19 - 08:40
  • بازدید : 47
  • تعداد بازدیدکننده : 15
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
واحد ثبت بیماری ها:

کنترل کیفی برنامه ثبت طراحی سیستم ثبت ندول ها وکارسینومهای دیفرانسیه تیروئید

در روز شنبه مورخ 1399/06/01 جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت طراحی سیستم ثبت ندول ها وکارسینومهای دیفرانسیه تیروئید در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم برگزار گردید.

در روز شنبه مورخ 1399/06/01 جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت طراحی سیستم ثبت ندول ها وکارسینومهای دیفرانسیه تیروئید در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم برگزار گردید. این جلسه با حضور جناب آقای دکتر علمداری معاون پشتیبانی پژوهشکده، جناب آقای دکتر ولیزاده مسئول اصلی ثبت، آقای دکتر حسین پناه، خانم دکتر اعیانی و خانم افشار مسئولین حوزه نرم افزار و همچنین کارشناسان کنترل کیفی دانشگاه تشکیل گردید.

 

 

 

 

 

 

  • گروه خبری : اخبار عمومی
  • گروه خبری : 96213
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست