×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1399/06/25 - 08:48
  • بازدید : 84
  • تعداد بازدیدکننده : 40
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
واحد ثبت بیماری ها:

کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماری-ثبت نورومتابولیک، ثبت موارد رژیم کتوژنیک و ثبت صرع مقاوم به درمان

در روز سه شنبه مورخ 1399/06/18 جلسه کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماران نورومتابولیک، ثبت موارد رژیم کتوژنیک و ثبت بیماران مبتلا به صرع مقاوم در کودکان ایران، در مرکز تحقیقات اعصاب کودکان بیمارستان مفید برگزار گردید.

 

در روز سه شنبه مورخ 1399/06/18 جلسه کنترل کیفی برنامه های ثبت بیماران نورومتابولیک، ثبت موارد رژیم کتوژنیک و ثبت بیماران مبتلا به صرع مقاوم در کودکان ایران، در مرکز تحقیقات اعصاب کودکان بیمارستان مفید برگزار گردید. این جلسه با حضور سرکارخانم دکتر کریم زاده مسئول اصلی ثبت برنامه های نورومتابولیک و رژیم کتوژنیک، جناب آقای دکتر جوادزاده مسئول اصلی ثبت بیماران مبتلا به صرع مقاوم، کارشناسان مربوطه خانم ها بابایی و نورباران و همچنین کارشناسان کنترل کیفی دانشگاه تشکیل گردید.

 

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار عمومی
  • گروه خبری : 96413
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست