×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنـوان برنامه ثبت

ثبت ملی موارد آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب

مسئول ثبت

دکتر محمد حاجی آقاجانی

dr.aghajani@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت

دکتر محمد سیستانی زاد

.

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های قلب و عروق/ بیمارستان امام حسین (ع)

لینک صفحه نرم افزار

https://disreg.sbmu.ac.ir/q/CoronaryAngiography&Angioplasty.html
  • پروپوزال
  • رزومه مسئول ثبت
  • پرسشنامه
  • گزارش
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست